Kontingent

Midtlollandske Folkedansere

Aktuelt lige nu:

 3. Januar

Start efter Juleferie

11. Januar 2019

Lanciers


Se Indbydelsen her


Kontingenter:

Børn/Junior

400 kr. pr. sæson

Voksne over 21 år

500 kr. pr. sæson

Støttemedlemme

125 kr. pr. sæson

Folkedans Danmark

180 kr. pr. sæson

Dragtleje, enkelte dage, voksne

75 kr.

Dragtleje til stævner/rejser, børn/voksne

150 kr.

Søskende rabat.Første barn fuld kontingent, andet og følgende børn får 100 kr. rabat på kontingentet.


Kontingent opkræves 1 gang årligt.

Det kan betales på vores konto i

NORDEA BANK Reg.nr. 0712 Konto 0729 604 283

eller til kassereren på en fastlagt danseaften.

(Kontingentet kan evt. deles efter aftale med kassereren)