Links

Midtlollandske Folkedansere

Aktuelt lige nu:

Lanciers 2020 er afviklet.

Fredag den 10. januar afholdt vi vores 25. Lanciersaften.

Se Lanciers siden.Første torsdag hver måned.

Herskabsdanse kl. 19.15.

Kaffeaften.

Øvrige torsdage:

Tringennemgang kl. 19.15.

Normal danseaften.

      Diverse Links af interesse for foreningens medlemmer!


      DGI


      Folkedans Danmark


      Spillemandskredsen


      Foreningen Norden


      Östbogillet Värnamo